SHOPPING GUIDES

MUA HÀNG TẠI THE SOUL:
Đăng nhập tài khoản
Chọn danh mục sản phẩm trên trang chủ
Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng
Xác nhận sản phẩm và thanh toán

THANH TOÁN:
Nhập thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng
Lựa chọn phương thức thanh toán
Chọn “Đặt hàng”

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG:
Nhận tin nhắn xác nhận từ THE SOUL
THE SOUL sẽ gọi điện để xác nhận chi tiết đơn hàng